+48 500 001 0002 bok@vwbuscompany.com

Ceny paliwa zmieniają się. Nie tylko w Polsce. Wpływ na to ma kilka czynników. Nie tylko natury politycznej.

Baryłka ropy

To, ile kierowca będzie musiał zapłacić za benzynę na stacji, zależy między innymi od tego, jaka jest cena baryłki ropy. Jest to standardowa jednostka objętości w przemyśle naftowym, wynosząca około 160 litrów. Ekonomiczne serwisy informacyjne podają na bieżąco cenę za jedną baryłkę ropy na giełdzie w Nowym Jorku, Londynie, Rotterdamie. Cena podawana jest w dolarach amerykańskich.

Wzrost lub spadek ceny baryłki ropy jest ściśle powiązany z sytuacją geopolityczną, szczególnie dotyczącą Bliskiego Wschodu i Rosji, które należą do największych producentów ropy na świecie.

Koniunktura gospodarcza

Zgodnie z prawami ekonomii, jeżeli rośnie zapotrzebowanie na jakiś towar, rośnie też jego cena. Odwrotnie, jeśli ilość zamówień spada, spada i cena. Zasada ta odnosi się również do handlu ropą. Gdy rosnąć będzie liczba transakcji na rynku paliwowym, do góry pójdzie cena baryłki ropy. Im ich będzie mniej, tym mniej kosztować będzie baryłka. Na koniunkturę spory wpływ mają działania rządowe wspierające gospodarkę, chociażby pakiety stymulujące.

Kursy walut

Im gorzej stoi złoty w stosunku do dolara, tym więcej zapłacimy za benzynę. To także prawidłowość mająca wpływ na to, ile będzie nas kosztować litr benzyny. Kursy walut z kolei to wypadkowa kilku zmiennych. Choćby polityką monetarną państwa. Pobudzanie wzrostu gospodarczego dokonuje się między innymi przez wprowadzanie na rynki dodatkowych pieniędzy.

Czynniki geopolityczne

Największe na świecie zasoby ropy znajdują się na Bliskim Wschodzie, w krajach OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową). W tym regionie od lat panuje niestabilna sytuacja polityczna, silnie obecne są wzajemne animozje między krajami arabskimi, trwa wojna w Syrii, niepewność panują także w Libii, Iraku, Sudanie. Im większa niestabilność, tym częściej rośnie cena ropy naftowej, bo istnieje większe prawdopodobieństwo, że zagrożone mogą być dostawy surowca.

Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia

Czyli ARA. To trzy najważniejsze porty przeładunkowe ropy naftowej. Przyjmują eksportowane paliwo, a potem przeładowują je na inne statki albo rozładowują na składowiska, gdzie czeka ono na dalszy transport. Ta usługa ma oczywiście swoją cenę. Podaje się tak zwane notowania ARA, czyli uśrednione ceny płacone za paliwa transportowane przez te trzy porty. Ten czynnik jest o tyle istotny, że notowania te są bardzo dokładnie śledzone przez największe europejskie spółki rafineryjne. Od ceny ARA zaczyna się negocjowanie ceny przy podpisywaniu kontraktów.

Podatki

Gros ceny litra benzyny w Polsce stanowią podatki. Ponad 50 procent ceny. Ostatecznie składają się na nią cena w rafinerii (w Polsce głównie Gdańsk i Płock) bez podatku, akcyza, opłata paliwowa, VAT oraz marża dystrybutorów, decydująca ostatecznie, ile zapłacimy za benzynę na stacji, bo na każdej może być różna. Aczkolwiek to nie właściciele stacji odpowiadają za wysokie ceny paliw w Polsce.

Import

Warto też zaznaczyć, że Polska jest zmuszona do importu paliw, aby zaspokoić rosnące potrzeby rynkowe. Naszymi głównymi partnerami są Niemcy oraz Słowacja (każdy z tych krajów dostarcza nam ponad 40 proc. benzyny). Także ten fakt nie pozostaje bez wpływu na wysokość ceny paliw w Polsce, bo wraz z paliwem, importowana jest jego cena.

Polecamy: Urządzenia szpiegowskie – Elektromaniacy oraz Elektronika – Epasjonaci